11 de set. de 2014

OFERTA DE PRAZAS E CAMBIO NAS DATAS DO SORTEO DE PRAZAS DA ESCOLA

NOTA INFORMATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

 “MESTRE INOCENTES CAMAÑO” DE CANGAS

D. José Luis Gestido Porto, Concelleiro de Cultura, Educación, Xuventude, Patrimonio e Voluntariado informa de que con motivo do final da etapa en Cangas da volta ciclista a España aplázase o sorteo de prazas vacantes da Escola Municipal de Música “Mestre Inocentes Camaño” ao luns día 15 de setembro quedando distribuidos os sorteos da seguinte maneira:

Día 15 ás 17.00 horas alumnado solicitante de Música e Movemento empadroado en Cangas.

Día 15 ás 17.45 horas alumnado solicitante de Música e Movemento non empadroado en Cangas. (Podería retrasarse si o sorteo anterior non rematara)

Día 15 ás 18.00 horas alumnado de Música e Movemento empadroado en Cangas que escolle instrumento. (Podería retrasarse si o sorteo anterior non rematara)

Día 15 ás 18.45 horas alumnado de Música e Movemento non empadroado en Cangas que escolle instrumento . (Podería retrasarse si o sorteo anterior non rematara)

Día 15 ás 19.30 horas de setembro alumnado solitante de instrumento de novo ingreso empadroado en Cangas. (Podería retrasarse si o sorteo anterior non rematara)

Día 15 ás 20.30 horas de setembro alumnado solitante de instrumento de novo ingreso non empadroado en Cangas. (Podería retrasarse si o sorteo anterior non rematara)

fin de curso

esta elaborándose