10 de xuño de 2015

 Remate das clases: As clases rematarán o venres día 5 de xuño. O alumnado que participe no Concerto Fin de curso deberá vir aos ensaios programados que se lles notificarán previamente.

Entrega de notas, informes e diplomas: Alumnado do Conservatorio poderán recollerse en secretaría o día 11 de xuño das 17.00  ás 21.00 horas. Ese día tamén se lles entregarán os informes de avaliación negativa aos alumnos que teñan materias pendentes.
Alumnado da Escola de Música poderán recollerse en secretaría o día 16 das 17.00 ás 21.00 horas

Ensaios Fin de cursoPINCHAR para ver os ensaios de música e movemento


PINCHAR para ver os ensaios 

Conciertos