29 de out. de 2013

O xoves non hai clase ( e o venres, tampouco)


AVISO

O XOVES 31 DE OUTUBRO NON HABERÁ CLASE POR SER O DÍA ESTABLECIDO POLA XUNTA DE GALICIA COMO NON LECTIVO (DÍA DO ENSINO) ORDE DO 24 DE MAIO DE 2013

18 de out. de 2013

Loubanza a Xaquin Camaño

Na derradeira asamblea da ANPA do Conservatorio e Escola de Musica púsoxe fin a unha longa traxectoria de Xaquín Camaño como Presidente da ANPA. O remate da asamblea foi unha ovación pechada dos asistentes que pretendue trasmitir o recoñecemento e agradecemento dos alí presentes á intensa laboura desenvolvida nestes anos.

Xaquín foi quen de dinamizar aos pais e nais, e ademais de xestionar a Anpa en momentos de "calma" nos que conseguir animar á xente non resulta doado, tivo  a enerxía e forza necesaria para liderar un movemento amplio para a defensa do ensino da música no Morrazo. 

A súa figura encabezou a masiva movilización que soubo parar a desfeita que se nos viña enriba cos recortes programados á sombra da crise, que desembocarían na desaparición ou a merma importante do ensino musical na nosa  bisbarra. 
Dirixeu asambleas, falou con directivos, con politicos e mesmo tocou nas marchas reinvindicativas que encheron Cangas de berros e música.

Por último capitaneou a nave cara a confluencia, nunha única asociación, das nais e pais de escola e conservatorio. 
Chegado a bo porto, deulle fin á singladura na condición de Presidente, mais non abandona o barco e seguirá conosco dende o cargo de vogal.
Grazas Xaquín. 

Asamblea do 10 de octubro do 2013


Asamblea Anpa


O pasado 10 de octubro celebrouse Asamblea da ANPA do Conservatorio e Escola de Música de Cangas coa seguinte orde do día:ORDE DO DÍA:
RENOVACIÓN DA XUNTA DIRECTIVA.
-PROPOSTA DE RESERVA DE COTA DE MATRICULA NA ESCOLA PARA ALUMNOS QUE PROVEÑAN DO CONSERVATORIO.
-PROPOSTA DE REVISIÓN DOS CRITERIOS NA ELECCIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO. 


ROGOS E PREGUNTAS


Comezou a reunión, que finalmente contou cun bo numero de asistentes, tomando a palabra  o Presidente Xaquin Camaño. E fixoo para salientar a importancia da reunión xa que debiamos renovar a xunta Directiva que na sua ultima xuntanza presentou a dimisión. Fíxose conforme ao itinerario marcado nas primeiras xuntanzas que fructificaron na unificación nunha soa ANPA á representación dos pais e nais de conservatorio e escola de música. Neste novo esceario cumpría dar cabida nunha nova directiva aos pais da escola de música que ate o momento non tiñan organo representativo.
E así fixemos: presentada a dimisión da, ata entón xunta directiva; procedeuse á elección dunha nova, na que para ledicia de todos houbo un grande consenso, unha grande participación e unha representacion parella tanto de pais como de nais.

A composición da nova xunta podese ver na entrada previa do Blogue.

Posteriormente abordamos os seguintes puntos da orde do dia, e algún máis que na mesma liña de propostas abertas, se foron plantexando. Acordamos darlle curso as propostas finalmente acordadas enviando carta á dirección do centro.

 En resumo, estes foron os acordos acadados e que se transmiten á dirección:

Os primeiros fan referencia á súa implantación, se é que así fóra posible, no curso académico 2014/2015:


- Proposta de reserva de prazas na escola, podería ser o 50%, para alumnos que deixan os seus estudos no conservatorio, polo motivo que sexa, pero desexan continuar doutro xeito desenvolvendo os seus estudos musicais. Se non se cubrisen estas prazas pasarían a cubrirse de xeito convencional.
- Proposta de modificación na elección de horario nas materias de instrumento. Ata agora víñase alternando na elección das devanditas materias a escola e o conservatorio; un ano elixían primeiro os alumnos da escola e ao seguinte os do conservatorio. Entendemos que na devandita elección debería priorizarse sempre os alumnos de grao medio ou profesional, por motivo de que o seu número de horas lectivas é superior ao resto e o cadro de horas está máis limitado. Se se desexa manter os criterios de alternancia, que se faga só coa escola e o grao elemental do conservatorio.
- Proposta de ampliación de instrumentos. Incorporar á oferta formativa outros instrumentos que nestes momentos non figuran nesta.
-  Proposta de incorporar nas matrículas a posibilidade de cambio de profesor, se a materia así o permitise, e sempre de común acordo.

Os segundos fan referencia á súa posible implantación no actual curso académico:

-  Proposta de manter aberta a biblioteca, dentro do horario lectivo. Recibiuse algunha queixa neste sentido de pais e titores. Sería importante que os alumnos, nas horas perdidas que teñen entre clase e clase, puidesen dispoñer sen problema desta instalación, evitando unha perdida maior de tempo.
- Proposta que se cumpra rigorosamente os horarios das clases, xa que se recibiu algunha queixa ao respecto. O inverno está enriba e as esperas para recoller aos nenos fanse en ocasións longas, xerando acumulación de persoas na entrada e na beirarrua. Non temos un entorno de acceso á escola que permita estar esperando de xeito doado. Por iso queremos que se cumpra o horariona medida do posible e as clases rematen en tempo, evitando as esperas dos pais nais e coidadores que se achegan a recoller aos cativos mais pequechos.

A asamblea rematou cunha mención especial a loboura desenvolvida nos últimos anos polo presidente Xaquín Camaño que foi despedido do cargo cun agarimoso aplauso de recoñecemento.
NOVA directiva da ANPA


COMUNICADO DO ANPA DO CONSERVATORIO E DA ESCOLA DE MÚSICA

Composición da nova directiva do Anpa constituída na asemblea ordinaria de data 10/10/2013:

PRESIDENTE
JOSÉ IGNACIO CHIMENO SILLAS
VICEPRESIDENTA
ROCIO PIÑEIRO GARCIA
SECRETARIO
BERNARDO NORES BLANCO
TESORERA
MERCEDES VILAS MARTÍNEZ
VOGAL
JUAN CARLOS EIREA EIRAS
VOGAL
XAQUÍN CAMAÑO MALVIDO
VOGAL
JESÚS FERNÁNDEZ BARREIRO
VOGAL
XULIO AMIGO ESTRADA
VOGAL
LUIS DE LA TORRE ALFONSO
VOGAL
ORLANDO FERNÁNDEZ BARREIRO
VOGAL
SUSANA PORTELA HERNÁNDEZ
VOGAL
ROSA CARBALLO DIÉGUEZ
VOGAL
Mª TERESA SOUTO RIAL
VOGAL
DAVID NÚÑEZ VÁZQUEZ
VOGAL
MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
VOGAL
EVA VILAS MARTÍNEZ
VOGAL
DIEGO SANLUIS FANDIÑO