29 de abr. de 2020

INFORMACIÓN

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Pinchade no logo para ver o pdf.

AVISO ALUMNADOConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Pinchade na imaxe e teredes o resumo relacionado con nós.